Jak upravuje nový občanský zákoník výpověď z pronájmu bytu?

 

Nové ustanovení v občanském zákoníku (OZ) týkající se výpovědi z pronájmu bytu rozšiřuje práva pronajímatele a zároveň poskytuje nájemci právní ochranu.

 

Jako předmět pronájmu vymezuje OZ byt, rodinný dům, hausbót i maringotku. Musí však být splněna podmínka, že pronájem je poskytován za účelem uspokojení bytové potřeby v dobré víře. V takovém případě lze, aby předmětem nájemní smlouvy byl i jiný než obytný prostor. Nový OZ, který chrání všechny, jež užívají prostor v dobré víře k bydlení, vstoupí v platnost 1. ledna 2014.

 

K výpovědi již není třeba povolení soudu. Soud rozhoduje v případě, kdy se na něj obrátí nájemník s domněním neoprávněné výpovědi ze strany pronajímatele. Ve smlouvě nelze stanovovat pokuty a finanční sankce v případě nesplnění povinností. Povinností nájemce je dodržovat pokyny v domovním řádu a další pravidla upravující soužití v bytovém domě a bytě majitele.

 

Výpověď lze sjednat v případě, že:

* předmět pronájmu zanikne, nebo se stane neobyvatelným,

* se na tom dohodnou obě strany,

* uplyne doba, na kterou byla smlouva sjednaná,

* je ukončen pracovní poměr, k němuž náležel služební byt,

* je doručena v písemné formě.

 

Nájemník může dát výpověď bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní dobou u pronájmu sjednaného na dobu neurčitou. V případě pronájmů na dobu určitou lze výpověď podat pouze z důvodů, které jsou stanoveny ve smlouvě, nebo pokud se výrazným způsobem změní okolnosti, za kterých si nájemce pronájem sjednal.

 

Tříměsíční výpovědní lhůta je platná pro obě strany. Jinak je to pouze v případě hrubých porušení povinností, avšak pronajímatel před tím musí nájemníka vyzvat k nápravě a poskytnout mu potřebný čas.

 

Za výpovědní důvody lze považovat, když:

* jsou hrubě porušovány povinnosti plynoucí z pronájmu,

* je nájemník odsouzen pro trestný čin spáchaný vůči pronajímateli nebo členu rodiny, či dalšímu obyvateli domu, v němž se byt nachází,

* je třeba vyklidit byt z důvodu veřejného zájmu,

* se vyskytnou další stejně závažné důvody.

 

Výpověď z pronájmu na dobu neurčitou lze akceptovat ze strany pronajímatele pouze v případě, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe, člena rodiny, nebo pro partnera v případě rozvodu. Není-li byt po výpovědi k uvedeným účelům využit, pronajímatel je povinen zaplatit nájemníkovi odškodné, anebo mu byt opět poskytnout k pronájmu.

 

Za hrubé porušení povinností se považuje:

* poškozování nemovitosti,

* užívání bytu k nedohodnutým účelům,

* poškozování věcí majitele bytu a sousedů,

* neplacení nájmu po dobu tří měsíců.

 

Předáním bytu a klíčů je výpověď ukončena, avšak za předpokladů, že nájemník uvedl byt do stejného stavu jako při převzetí, kdy se počítá s běžným opotřebením. Nájemník je povinen platit nájem do doby, než předá byt.

Další články z Poradna

Navštivte populární server s nabídkou nemovitostí na prodej a k pronájmu všech typů reality.name. Pokud nechcete platit provizi realitnímu mákléři a máte byt pak inzerujte pronájem bytu na vlastnici.cz. Pokud nechcete čekat až se váš byt prodá, můžete zkusit odkup nemovitostí. Výhodné pojištění všech typů realit pomocí pojištění nemovitosti online.

BEZ REALITKY BIZ :-)
PRODEJ A PRONÁJEM !
Bez realitky