Pacht nebo pronájem, jaký je v tom rozdíl?

 

Pacht se od nájmu či pronájmu liší tím, že nájemce může kromě samotného užívání věci získávat z dané věci nějaký výnos, zisk. Například zisk při provozu pronajatých obchodních prostor či zemědělské půdy.

Nový občanský zákoník upravuje pacht v § 2332–2357. Vlastník – propachtovatel přenechává pachtovní smlouvou dohodnutou věc nájemci – pachtýři k dočasnému užívání, který o ni pečuje jako řádný hospodář a za její užívání platí buď dohodnuté nájemné – pachtovné nebo poměrnou část výnosu z věci. Kromě těchto obecných úprav je speciálně upraven zemědělský pacht a pacht závodu, firmy, podniku.

Nový občanský zákoník rovněž umožňuje zapsat nájem, pronájem či pacht do katastru nemovitostí jako věcné právo. Podle §984 nového občanského zákoníku občan, který nabude v dobré víře za úplatu věcné právo je chráněn vůči dalším osobám.

V případě prodeje nemovitosti, kterou původní majitel pronajímá, nemusí kupujícího informovat o pronájmu či pachtu dané nemovitosti, pokud je již tato skutečnost zapsána v katastru nemovitostí. Kupující se díky zápisu pronájmu či pachtu do katastru nemovitosti považuje za o tomto závazku informovaného a ujednání o pronajímatelových povinnostech jsou pro něj závazná. To chrání také samotného nájemníka před tím, aby mu byla vypovězena smlouva jen proto, že došlo ke změně vlastníka nemovitosti. V opačném případě, tedy pokud nový vlastník nebyl informován o existujícím pronájmu nemovitosti, může nájem vypovědět do 3 měsíců od chvíle, co se o něm dověděl.

Zápis pachtu do katastru nemovitostí navíc může poskytnout nájemníkovi větší důvěryhodnost vůči jeho obchodním partnerům či zákazníkům, protože si mohou sami ověřit, že skutečně podniká a má ze své činnosti zisk.

Pacht lze zapsat do katastru nemovitostí pouze se souhlasem vlastníka nemovitosti na základě smlouvy či souhlasného prohlášení obou stran o pachtu.

Další články z Poradna

Navštivte populární server s nabídkou nemovitostí na prodej a k pronájmu všech typů reality.name. Pokud nechcete platit provizi realitnímu mákléři a máte byt pak inzerujte pronájem bytu na vlastnici.cz. Pokud nechcete čekat až se váš byt prodá, můžete zkusit odkup nemovitostí. Výhodné pojištění všech typů realit pomocí pojištění nemovitosti online.

BEZ REALITKY BIZ :-)
PRODEJ A PRONÁJEM !
Bez realitky