Realitní kancelář a její činnost podle nového občanského zákoníku (NOZ)

 

Realitní kancelář plní roli zprostředkovatele pro realitní transakce (prodej, koupě, pronájem nemovitosti). Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, v některých ohledech činnost realitní kanceláře jako zprostředkovatele oproti původním právním předpisům pozměňuje. Některé novinky vám zde krátce představíme.

 

 

V první řadě se podle NOZ stává realitní kancelář pro své klienty transparentnější. Z ustanovení § 2450 totiž jasně vyplývá, že realitní kanceláři nevzniká právo na provizi a na úhradu nákladů, pokud byla v rozporu se smlouvou činná rovněž i pro druhou stranu.

 

Nicméně NOZ ponechává všem zúčastněným stranám smluvní volnost. Pokud to tedy smlouva dovolí, může realitní kancelář pracovat pro obě strany (prodejce i kupujícího, resp. pronajímatele i nájemce). To umožňuje realitní kanceláři i nadále plnit roli nestranného mediátora, který je oběma stranám nápomocen ke smírnému a kompromisnímu řešení případných sporných otázek, výsledkem čehož je pak úspěšné uzavření realitního obchodu.

 

Smlouvu o zprostředkování NOZ definuje jako závazek zprostředkovatele zprostředkovat klientovi uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a jako závazek klienta zaplatit zprostředkovateli provizi. Pokud není ujednána provize, má zprostředkovatel právo na úhradu nákladů.

 

Pokud zájemce s realitní kanceláří uzavřel zprostředkovatelskou smlouvu, pak NOZ zavazuje zájemce uhradit realitní kanceláři provizi i v případě, že realitní obchod nakonec uzavře bez součinnosti s realitní kanceláří, pokud toto není smluvně ujednáno jinak.

 

Další významnou skutečností je, že závazky ze smlouvy plynou oběma stranám i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v písemné formě. Písemná forma není vyžadována a smlouva uzavřená ústně má stejnou hodnotu a zavazuje obě strany stejně jako smlouva písemná!

 

Další články z Poradna

Navštivte populární server s nabídkou nemovitostí na prodej a k pronájmu všech typů reality.name. Pokud nechcete platit provizi realitnímu mákléři a máte byt pak inzerujte pronájem bytu na vlastnici.cz. Pokud nechcete čekat až se váš byt prodá, můžete zkusit odkup nemovitostí. Výhodné pojištění všech typů realit pomocí pojištění nemovitosti online.

BEZ REALITKY BIZ :-)
PRODEJ A PRONÁJEM !
Bez realitky